Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


GHID INFIINTARE ONG -ASOCIATIE SAU FUNDATIE-

 

Actele necesare pentru infiintarea unei Asociatii sau Fundatii

 

Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii sunt următoarele:

a) Dovada Rezervării Denumirii- eliberata de Ministerul Justitiei-Serviciul de Relatii cu Publicul 

b) Cărtile de identitate ale membrilor fondatori

c) Dovada sediului-contract de comodat/contract de inchiriere

d) Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (dacă este cazul)

e) Dovada patrimoniului iniţial-foaie de varsamant bancar

f) Cazierele fiscale ale membrilor fondatori -obtinute de la ANAF

g) Statut 

h) Declaratie de beneficiar real (se intocmeste la Notariat)

i) Taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei

j) CD/DVD cu documentele constitutive ale Asociatiei sau Fundatiei in format Word si PDF.

 

Etape necesare  pentru înfiinţarea unei Asociatii sau Fundatii

 

 1. Rezevarea Denumirii Asociatiei sau Fundatiei

Prima etapa pentru a  înfiinţa o Asociaţe sau  Fundaţie este dobândirea dovezii Disponibilităţi de Denumire.

Aceasta se obţine prin depunerea unei cererii la Registratura Generală a Ministerului Justiţie-Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG, strada Apolodor nr. 17, sector 5. Ministerul va elibera dovada rezervarii de denumire în  5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Dovada Disponibilitaii de Denumire este valabilă  6 luni. Taxa pentru obţinerea rezervarii de denumire este de 36 de lei, iar pentru prelungirea acesteia, taxa este de 18 lei. Taxele se achita la Trezorerie.

 

2. Stabilirea Sediului Social al Asociatiei sau Fundatiei

A doua etapa  este stabilirea sediului social al Asociatiei sau Fundatiei.

Dovada dreptului de folosinta pentru spatiul unde urmeza sa se stabileasca sediul social Asociatiei sau Fundatiei se face in baza unui contract de comodat, dupa caz contract de inchiriere. Daca sediul este situat intr-un condomeniu (bloc de locuinte), suplimentar, sunt necesare: acordul asociatiei de proprietari precum si avizul vecinilor direct afectati.

 

3. Redactarea Statului Asociatiei sau Fundatiei

Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.). Acestea trebuie sa respecte cerintele OG 26/2000, respectiv Actul Constitutiv trebuie sa respecte sub sanctiunea nulitatii absolute dispozitiile art. 6 alin 2 din OG 26/2000 iar Statutul trebuie sa respecte sub sanctiunea nulitatii absolute dispozitiile art. 6 alin 3 din OG 26/2000.

Actul constitutiv şi Statutul sunt documentele in baza carora un ONG se infiinteaza. 


4. Constituirea Patrimoniului Asociatiei sau Fundatiei

Pentru Asociatie patrimoniul initial este in cuantum de 200 lei şi trebuie subscris la o bancă comerciala, iar acesta va elibera o foaie de varsamant care se va depune la dosarul de infiintare al ONG-ului. 

Pentru Fundaţie patrimoniu este stabilit la nivelul a 10 de salarii minime pe economie.

Patrimoniul initial al Asociatiei sau Fundatiei se depune de catre reprezentantul ONG-ului in baza Statutului, la o unitate bancara.

 

5. Obţinerea cazierelor fiscale ale viitorilor membri fondatori ai Asociatiei sau Fundatiei

Cazierul fiscal trebuie obtinut de fiecare dintre membrii fondatori care doresc sa faca parte din Asociatie sau Fundatie.

Ca procedura de obtinere a acestuia este urmatoarea: se depune o cerere tip care se obtine de la ANAF, iar emitera acestuia se face de catre ANAF  in 30 de minute, nu se platesc taxe de eliberare a acestuia.

Cererea se depune personal sau prin imputernicit, iar cazierul fiscal are o valabilitate de 30 de zile.

Obligativitatea prezentarii cazierului fiscal de catre membrii fondatori este prevazut de OG 75/2001.


6. Depunerea dosarului la Judecatorie

Cand sunt obtinute toate documentele prezentate mai sus, dosarul se depune la Judecatoria in circumscriptia careia viitoarea Asociatie sau Fundatie va avea sediul social.

Dosarul care se va depune la Judecatorie va contine urmatoarele documente:

a) Cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice( o cerere-tip ANEXA 5);

b) Statut(2 exemplare-originale);

c) Actele doveditoare ale sediului(contractul de comodat/contractul de inchiriere);

d) Dovada patrimoniului iniţial(foaia de varsamant emisa de catre banca);

e) Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor in cazul in care sediul Asociatiei sau Fundatiei va fi stabilit intr-un condomeniu(bloc de locuinte);

f) Dovada Disponibilităţii Denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei;

g) Cazierele fiscale ale membrilor-in original;

h) Copie Carte de Identitate membrii fondatori;

i) Taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei;

k) CD/DVD cu documentele constitutive ale Asociatiei sau Fundatiei in format Word si PDF.

Dosarul se depune la registratura Judecatoriei unde aceasta are stabilit sediul social.


7. Legalizarea Incheierii si obtinerea Certificatului de inscriere in registrul Asociatiilor si Fundatiilor

La 2-3 saptamani dupa sedinta de judecata, depuneti cerere la Judecatorie pentru legalizarea Incheieri si de obtinerea Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Taxa este de 5 lei/exemplar pentru legalizare, iar pentru obtinerea Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor taxa este de 1 leu.

Taxele se achita in functie de Judecatorie la: DITL, CEC sau Trezorerie.

 

8. Obţinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala

Dosarul pentru emiterea Certificatului de Inregistrare Fiscala contine următoarele documente:

a) Statut (copie)

b) Încheierea Judecătoarească legalizata (copie)

c) Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie)

d) Dovada sediului-Contractul de comodat/Contractul de inchiriere

e) 2 Formulare 010, acestea se pot descarca de la www.anaf.ro

Eliberarea Certificatului de Inregistrare Fiscala se face în maxim 7-10 zile in functie de Administratia Financiara care il elibereaza.